Tre  i  vegen  er  nå  fjerna

Slik såg det ut på rv13 på toppen av Trodladalen i dag tidleg.

Tre i vegen er nå fjerna

av Esther Moe

Oppdatert 08.57
Statens vegvesen melder nå at treet er fjerna, og at det igjen er fri ferdsel.

Eit tre over vegen mellom Juvet og Hiim snevrar nå i morgontimane vegen inn slik at bussar og større køyretøy ikkje kan passera. Personbilar kjem forbi. Entreprenør er i gang med å fjerna treet, men Statens vegvesen kunne nå, kl. 08.30, ikkje seia kor lang tid arbeidet tar.
Også i natt og i morgontimane er det komme store nedbørsmengder.