Trafikkulukke  ved  Ostasteidn

Trafikkulukke ved Ostasteidn

av Marta-Brit Lunde

Klokka 17.07 fekk politiet inn melding om ei trafikkulukke ved Sandsfjordbrua.

Front-mot-front
Operasjonsleiar Toralv Skårland opplyser at det er ei front til front-ulukke der to personbilar og ein betongbil er involverte, med totalt fem personar. Ingen av personane er fastklemde, seier Skårland, som ikkje har fleire opplysningar om skadeomfang eller kva som skjedde fordi politipatrulja endå ikkje er framme. Naudetatar elles er på staden. Suldalsposten oppdaterer saka. Vegen er akkurat stengt på ulukkesstaden.