• – Kom igjen! Heia, heia! Svein Carlos Gjil, Adriaan van Ruiven, Kjetil Brekke og Kåre Myklebust heiar fram Torleiv Hølland i lengdegropa. I førekant av stemnet vil det bli dugnadsløft på friidrettsanlegget.

    Bilete 1 av 3 - – Kom igjen! Heia, heia! Svein Carlos Gjil, Adriaan van Ruiven, Kjetil Brekke og Kåre Myklebust heiar fram Torleiv Hølland i lengdegropa. I førekant av stemnet vil det bli dugnadsløft på friidrettsanlegget.

  • Bilete 2 av 3 -

  • Bilete 3 av 3 -

Tar sats for nye Suldalsleikar

– Me er veldig spente på kor mange som melder seg på.

av Marta-Brit Lunde

Det seier gjengen som nå har tatt initiativ til å arrangera eit to dagars friidrettsstemne på Sand siste helga i juni. Heile 20 år er gått sidan sist det vart arrangert Suldalsleikar på Eide. 1999 var siste året IL Sand inviterte inn til stemnet. Nå håpar dei på at mange utøvarar, proffe som amatørar, blir med.

Etterlyst leikar i Suldal
Torleiv Hølland fortel at han på stemne i Haugesund og Sandnes har fått spørsmål om når Suldal skal invitera inn til stemnet. Han innrømmer at han i ein svak augeblink, sa ja. Men nå har han fått med seg fem andre frivillige som er godt i gang. Stemnet er for barn, unge og seniorar.
Ifølgje arkivet til Suldalsposten vart første stemnet arrangert i 1984. Året etter hadde friidrettsstemnet rundt 200 deltakarar. Nokre av komitémedlemmane minnest eigen innsats.

Hugsar eiga deltaking
– Eg hugsar eg sprang her, det må ha vore 1500 meter, og eg datt og skada meg. Svein Carlos Gjil fortel om då han hamna på alle fire i svingen og vart litt forfjamsa.
– Men eg kom meg opp igjen, og eg meiner eg vann.
Også Kåre Myklebust kan hugsa å ha deltatt og kasta kule, diskos og spyd, men at innsatsen kom nok litt i skuggen av brorens prestasjonar. Hølland trur han har deltatt på eitt stemne ein gong på 90-talet.

Hjelp frå Haugesund
– Eg har ikkje deltatt her, kjem det resolutt frå Kjetil Brekke. Brekke har tru på at første helga i ferien er fin, og at å komma inn til Suldal for å konkurrera er mykje meir eksotisk enn i byen. Han har hovudansvaret for innkvartering av deltakarar på Rygjatun.
Det er sett opp totalt 60 øvingar. Ein del utstyr må oppgraderast. Fleire i komiteen tok turen ut på Mailekene i Haugesund, for å læra om funksjonær- og stemneoppgåvene. Dommarkurs trengst også.

Fint førstemøte med friidretten
Totalt reknar dei med å trengja rundt 30 frivillige til dei to dagane. Dei får også assistanse på utstyrssida og ekspertisehjelp på tidtaking frå Haugesund.
Myklebust meiner stemnet er midt i blinken for dei yngste utøvarane.
– Me håpar flest mogleg blir med. Dette er eit fint arrangement som eit første møtet med friidrett.
Dei håpar at unge frå alle grender i kommunen hiv seg seg på ein eller fleire øvingar. For både unge og eldre er det på ny sjanse til å bli suldalsmeister.