Suldølen  ser  deg

Suldølen ser deg

av Nora Bogetvedt Jenssen

Å be suldølen nominera til årets juleblom har vist seg å vera overveldande. Frå alle grender strøymer det inn forslag på suldøler som betyr noko ekstra og som gjer ein forskjell i kvardagen. Suldøler dei meiner fortener ei blomsterhelsing i førjulstida.

Ord som: stiller alltid opp, blide og hjelpsame, gler, lette å be, uvurderleg hjelp, arbeider i det stille, dugnad for andre, gir glede og omsorg, er utsegn som går igjen i dei innsende forslaga.

Å vera frivillig og ha lyst til å hjelpa dei ein har rundt seg, sit laust i Suldal. Suldølen stiller opp for flyktningar, gir dei som ikkje har eige køyretøy skyss, bringer ved, brukar time etter time i idrettslag og foreiningar for andre sine barn, ryddar turløyper og stiller hjelpsame opp når folk treng ei hand.

Tal frå Frivillighet.no viser at 61 prosent av befolkninga over 16 år bidrar med frivillig arbeid i frivillige organisasjonar årleg. Ingen andre på verdsbasis bidreg så mykje, og me deler førsteplassen med Sverige. Den frivillige innsatsen i frivillige organisasjonar i Norge tilsvarte i 2017, 142 000 årsverk.

I Suldal og resten av landet vil dei frivillige bli endå meir viktige i åra som kjem. Me lever lenger, fleire blir eldre, me skal bu heime og ikkje på institusjonar. Mange kommunale og statlege oppgåver blir overlate til frivillige. For Suldal kommune blir det viktig å leggja godt til rette for frivillig arbeid og stø opp om private og organisasjonar som ønskjer å gjera ein innsats. Investering i frivillige kan gi stor samfunnsgevinst. Sjå berre til leksehjelparane i introtenesta og til Frivillige hender i omsorgs- Suldal. Her blir det gjort så utruleg mykje godt arbeid allereie.

Alle dei nominerte til årets juleblom endar ikkje opp med ein blomsterkorg frå lokalavisa til jul, sjølv om kvar og ein sikkert har gjort seg fortent i rikeleg monn. For alle de som ikkje får, så vit at de blir sett pris på i kvardagen og at jobben de gjer betyr uendeleg mykje for alle dei som har glede av den.