Suldalsposten  aukar  mest  på  papir

Suldalsposten aukar mest på papir

Opplagstala og lesartala for første halvår i 2018, som blir presenterte i dag, tysdag, viser ein gledeleg auke for Suldalspostens papiravis på pluss 34, frå 2274 i 2017 til 2308 i dagens måling.

av Nora Bogetvedt Jenssen

– Me er kjempestolte og glade over at avisa me lagar fell i smak hjå stadig fleire. I dag blir det kake, seier ein nøgd redaktør, Esther Moe.

Papirlesar-tala
Lokal- og regionsavisene har ein samla tilbakegang på 8,8 prosent på papir. Samanlikna med avis-naboane våre i regionen, kjem Suldalsposten øvst på pallen med 34 i pluss på papir. Desse tala er baserte på papir-lesartal. Opplagstala er i år baserte på eit nytt regelverk. Dei digitale lesartala har ny rapporteringsmåte og kan med det ikkje samanliknast med fjorårets tal.