• Denne veka hadde kulturskulen premiere på teaterstykket Eg veit korfor.

  Bilete 1 av 5 - Denne veka hadde kulturskulen premiere på teaterstykket Eg veit korfor.

 • Maria Rokne Torgersen i rolla som Maria.

  Bilete 2 av 5 - Maria Rokne Torgersen i rolla som Maria.

 • Maria har rømt heimanfrå. Storesøstera Mathilda (spela av Tora Kristine Sand) og Veronika (spela av Xenia Alexandre Berkova) prøver å overtala Maria til å bli med heim igjen.

  Bilete 3 av 5 - Maria har rømt heimanfrå. Storesøstera Mathilda (spela av Tora Kristine Sand) og Veronika (spela av Xenia Alexandre Berkova) prøver å overtala Maria til å bli med heim igjen.

 • Stykket, med originaltittelen Jeg vet hvofor, er skrive av Haddy N’jie og Fredrik Lyngås Pedersen i 2009 til Den Unge Scene (DUS).

  Bilete 4 av 5 - Stykket, med originaltittelen Jeg vet hvofor, er skrive av Haddy N’jie og Fredrik Lyngås Pedersen i 2009 til Den Unge Scene (DUS).

 • Dei fire unge skodespelarar skal framføra stykket under teaterfestivalen på Stord i helga.

  Bilete 5 av 5 - Dei fire unge skodespelarar skal framføra stykket under teaterfestivalen på Stord i helga.

Sterkt om livets drama

Kva skjer når eit barn ikkje får lov å vera barn og i staden må ta ansvar for si eiga mor?

av Marta-Brit Lunde

Onsdag hadde fire dramaelevar i kulturskulen premiere på stykke Eg veit korfor. Stykket er skrive av Haddy N’jie og Fredrik Lyngås Pedersen i 2009 til Den Unge Scene (DUS). Kulturskulelærarar Anne Elisebeth Skogen har omsett stykke til nynorsk og tilpassa det frå seks til fire skodespelarar.

Eit dramatisk døgn
Det handlar om Maria på 16 år som bur saman med mora som er sjuk. Ein varm sommardag, då venninnene planlegg ein strandfest, prøver mora å ta sitt eige liv. Maria rømmer til togstasjonen. Storesøstera Mathilda og venninnene prøver å få Maria til å komma heim igjen.
Dei unge skodespelarane, Maria Rokne Torgersen, Tora Kristine Sand, Xenia Alexandra Berkova og Sanna Håranes, tok dei frammøtte med inn i ei sterk historie. Om å sjå, forstår og finna ei løysing på den dramatiske og uløyselege situasjonen.

Viktig og vanskeleg
– Kva tenkjer de at dei i salen skal sitja igjen me etter å ha sett stykket?
– At det er viktig, vanskeleg, intenst og bra, kjem det frå dei fire elevane, som med dette stykke har si siste framsyning saman i kulturskulen.
Dei har jobba grundig i førekant med rollefordeling og saman komme fram til kva rolle kvar av dei spelar. Det er ei krevjande framføring. Berkova fortel at etter generalprøva var dei heilt utslitne.
– Det er masse følelsar, alvorleg og eit trist tema, legg ho til.
Dei fire tiandeklassingane skal spela saman i mange år og ser fordelen med å vera trygge på kvarandre på scenen i lag.

Kaos og press
Som unge som spelar unge, kjenner dei seg igjen i tankar og følelsar til rollefigurane.
– Maria er ganske bestemt. Ho er lei seg og har gitt opp, seier Rokne Torgersen om rolla som Maria, som har rømt frå kaoset og mora som ligg sjukehuset.
– Veronika forstår det ikkje heilt. Ho har ikkje opplevd noko som dette sjølv. Ho prøver å gjenkjenna seg det, men får det ikkje til, seier Berkova om rolla som Veronika, venninna til Maria.
– Vilde er ei jente som er ganske sjølvsikker, ho trur ho er betre enn alle andre og bryr seg lite, fortel Håranes om Vilde, også ho venninne til Maria.
– Mathilda vil vera tøff, men ho kjenner på eit sterkt press og prøver å roa det ned, seier Sand om sin storesøsterrolle overfor Maria.

Coming home
Dei trur at mange unge i dag opplever liknande som Maria gjer i stykke, at mange har det tøft. Men at det å ha venner som ser, spør og støttar er viktig og kan vera heilt avgjerande for at det skal bli betre.
I stykket kjem Maria heim igjen, saman med søstera Mathilda. Avslutningsvis spelar Berkova ein versjon av songen Coming home på klaveret. Noko ho impulsivt gjorde på ei øving, og som dei tre andre meinte ville passa til tema og Maria si historie.
Til helga reiser kulturskulelevane med stykke til den årlege Teaterfestivalen på Stord.