Søstrene  Ragnhild  og  Mathilde  frå  Sand  valde  London

23 år gamle Ragnhild Narmo frå Sand tok økonomiutdanning i London. Ho fekk den første jobben ho søkte på etterpå. Mathilde Svendsen Narmo, lite bilde oppe til venstre, går i søsteras fotspor og studerer i London. Ho har vald å spesialisera seg innan finans. Foto: Privat.

FRÅ YRKESMESSEAVISA:

Søstrene Ragnhild og Mathilde frå Sand valde London

Ragnhild Narmo tok ei fireårig bachelorutdanning i økonomi ved Kingston University i London og jobbar nå som økonomisk rådgjevar i Azets på Gjøvik. Veslesøstera Mathilde Svendsen Narmo har spesialisert
seg på finans og går nå siste året ved Queen Mary University of London.

av Heidi Hjorteland Wigestrand

Å læra seg engelsk flytande var ei viktig drivkraft for Ragnhild då ho valde studiestad. Ho ønsker å dra nytte av språkkunnskapane i ei framtidig jobbkarriere. Økonomiutdanninga gir henne fleire retningar å velje mellom.

– Eg valde London fordi byen tilbyr utdanning i verdsklasse og blir rekna som Europas finanshovudstad. I tillegg har byen mykje å by på på fritida. For meg som alltid har likt matematikk og analytisk tenking, blei finansstudiar eit naturleg fag, fortel Mathilde.

Søstrene frå Sand meiner utdanning i utlandet har fleire føremoner enn ulemper. Begge trekker frem gleda over å bli kjent med menneske frå andre kulturar, språkkunnskap og betre verdsforståing,ved å leve i eit anna samfunn. Mathilde Svendsen Narmo legg til at overgangen frå Sand til London var stor, men det gjekk godt å tilpasse seg sidan dei kulturelle skilnadane ikkje er så store.

– Å studera i utlandet gir deg eit internasjonalt nettverk, fleire og fleire arbeidsgjevarar føretrekker å rekruttere studentar med utanlandsk utdanningsbakgrunn, seier ho.
I utlandet må dei betale skulepengar, men korkje Ragnhild eller Mathilde ser det som noko stor ulempe, for dei totale levekostnadane er billigare i London.
– Å betale skulepengar er verd det å få ei god utdanning og opplevingar eg ikkje ville vore forutan, sjølv om det er dyrt å bu i sentral-London. Nett nå er brexit ei stor ulempe for oss, men norske studentars rettar blir heldigvis ivaretekne. Så håpar eg på betre kronekurs snart, gjerne før eg skal betale skulepengar, seier Mathilde.

Korkje Ragnhild eller Mathilde opplevde det som vanskeleg å komme inn studentmiljøet i London. Første året budde begge i «halls» , ein internatliknande bustad der dei delte kjøkken med fleire andre. Slik fekk begge fort nye venner.
Skuleåret startar alltid med «Fresher’s Week» som har arrangement både natt og dag. Å ta del i dette er ein god måte å bli kjent med nye menneske på, seier dei to.
Eit anna tips er å melda seg inn i ulike «societies» og bli med på sport. Mathilde er med i Scandinavian Society og speler på skulens volleyball-lag.

– Skulane i London er såpass store at det handlar mykje om å ta eige initiativ, påpeiker Mathilde.
Å komma inn i undervisning på engelsk, tykte begge to gjekk greitt.
– Det krav litt ekstra lesing den første månaden for å gjera seg kjent med nye ord og uttrykk, etter to månadar følte eg meg heilt trygg på språket. I England er det dessutan fleire klasseromstimar og færre store førelesingar. Det gir deg høve til å delta meir aktivt i timen, noko som er positivt for språket, fortel Ragnhild.

Mathilde har alltid vore glad i engelsk, men ho merka fort at akademisk engelsk var noko anna enn det språket ho lærte på vidaregåande.
– Likevel er det lett å komme inn i då du les haugevis av akademiske tekstar og skriv lange essays. I tillegg held skulen mange kurs ein kan gå på om ein ikkje føler at ein heng med språkleg, fortel Mathilde.

Søstrene råder definitivt andre til å studera utanlands. Det er lærerikt og gir nye perspektiv.
Ragnhild arbeidde i løpet av studietida i ei internasjonal bedrift i London. Denne jobben sikra henne verdifull erfaring som ho har hatt nytte av etterpå, og ho fekk den første jobben ho søkte på.
Mathilde har sikra seg Finans Internship hos Conoco Phillips i sommar.

– Dette passar perfekt fordi eg ønsker å ta ein master innan energi, handel og finans i London. Som jobbsøkar har eg erfart at britisk utdanning blir tatt godt i mot, fordi britiske universitet er kjent for å halde god kvalitet, seier ho.

Ragnhild veit ikkje om ho blir verande i Norge eller søker jobb utanlands. Mathilde reknar med at ho vil kunna få arbeid her til lands sidan Norge er store innan olje og energi.
Ragnhild sende før sommaren i fjor ein del e-post til fleire bedrifter i Suldal med spørsmål om det kunne vera mogleg å få jobb.
Ingen svarte.

– Dette tykkjer eg er veldig synd, med tanke på at kommunen har signalisert ønske om at fleire skal flytta heim igjen til Suldal etter fullført studietid, seier Ragnhild.
Mathilde på si side, har ingen planar å komma tilbake til Suldal igjen når ho er ferdig utdanna.