Skrekk  og  gru

Leiar:

Skrekk og gru

av Marta-Brit Lunde

Nokon pustar kanskje letta ut for at det er eitt år til neste Halloween. Ein utanlandsk importert skikk som for oss nordmenn ikkje har blitt heilt husvarm. Ei markering som er både elska og hata. Men Halloween er også ein kveld mange barn og unge gruar seg til. Klumpen i magen for å bli den eine som står utanfor og ikkje får vera med venner ut i haustmørket for å kjenna på den skrekkblanda fryden og med håp om snop. Om det anten er å gå Halloween eller julebukk i romjula, det å ikkje vera saman gir inga god kjensle.

Som Kristin Oudmayer i Unisef skriv: Halloween blir som eit forstørringsglas. Det forsterkar det som er godt, dei gode vennene og dei morosame tinga ein deler, men forstørrar også dessverre det som er vondt for dei som står utanfor. Men kva med å snu på det heile, leggja halloween-frasa Knask eller knep litt vekk frå lupa og heller ta eit grep for å finna eit samlingspunkt?

Akkurat det gjorde ei gruppe foreldre på Sand. Dei tok initiativ til ein fest for alle på småskuletrinnet. I invitasjonen stod det: kom som du er, utan maske, men saman med ein vaksen. Det var fullt hus og suksess. Det vrimla med festglade barn og engasjerte foreldre. Ein av initiativtakarane eg møtte sa: – At elevar møtest på ein kveld som denne, det gjer noko med klassemiljøet.

Oudmayer er leiar for Unisef-programmet Du kan være Den Ene, der målet er å gjera vaksne trygge på at dei kan vera den eine som bryr seg. Eller slik psykiater Finn Skårderud seier det: Den ene er den som ser forbi den dårlige adferden og mangelen på sjarme, og som tåler de dumme tingene. Det er Den ene som ser, men som også tror på forandring.

Det var mange som var Den Eine denne kvelden: Ho som sat med ansiktsmåling i samtale med eit lite monster, han som spelte brettspel med ein i førsteklasse han ikkje visste namnet på, ho som gav ei lita heks ein ny dytt i slengtauet eller dei to vaksne mennene som spelte fotballspel i foajeen samen med Spiderman og Fantomet.

Fest er eit fellesskap. Å høyra til er å ha ein plass i eit fellesskap. Haustfesten denne Halloween-kvelden var akkurat det.