Sit du i telefon-kø til legekontoret? Her er svaret på nokre av spørsmåla suldølen stiller.

Stine Daldorff er smittevernlege i Suldal. Foto: Privat.

Sit du i telefon-kø til legekontoret? Her er svaret på nokre av spørsmåla suldølen stiller.

I ei tid med stor pågang på telefonen ved legekontoret, anbefalar smittevernlege Stine Daldorff folk å sjekka symptom digitalt. Her er også hennar råd om barns leik og samvær.

av Esther Moe

Onsdag morgon er det framleis ikkje påvist korona-smitte i Suldal. Talet på folk i karantene er naturleg nok blitt høgare etter råda om å halda seg heime om ein skulle ha forkjølelsesymptom.

Kjenner til rundt femti i karantene
Smittevernlege Stine Daldorff anslår talet lokalt til rundt 50, men seier det er vanskeleg å vita eksakt kor mange det gjeld.
Også på legekontoret er det tilsette som er gått i heimekarantene, men det påverkar ikkje drifta nå.

Bur seg på smittesporing
I dag set kommunen saman eit smittesoppsporings-team.
– Skulle det bli påvist smitte, skal dei jobba med å spora opp kontaktane den eventuelt smitta har hatt med andre, forklarer Daldorff på eit legekontor som nå er heilt omorganisert og der smittevern er i høgsete.

Godt rusta
Sjølv jobbar ho nå utelukkande med smittevern, og mange av dei andre tilsette har nå fått heilt andre og nye oppgåver.
For eksempel er det fysioterapeutane som nå jobbar med smitteoppsporing.
– Har de den kompetansen som trengst?
– Dette er nytt for alle, men eg synest me er godt bemanna og godt rusta.

Sjekk deg digitalt
Telefonen på legekontoret kimar naturleg nok heile dagen. Det mange har spørsmål om er symptom og om sjukemelding.
– Når det gjeld spørsmål om symptom, kan folk ta ein sjekk digitalt, på ei side legeforeninga tilrår, http://www.koronasjekk.no
Er folk usikre etterpå, kan ein heller ringja legekontoret, oppmodar Daldorff.

Karantene gir rett til sjukepengar
Når det gjeld karantene, har alle som er pålagde karantene har krav på sjukemelding, men Daldorff oppfordrar folk til å kontakta arbeidsgivar ettersom ein del bedrifter har utvida talet på eigenmeldingsdagar.
– Nav har ei bra fane som skal gi gode svar på slike spørsmål, seier Daldorff, som også viser til at regjeringa i desse dagar arbeider med å utvida ordninga som gjeld omsorgspengar for foreldre som er heime med barn.

Råd for barns leik og samvær
Mange lurer også nå på kva reglar som gjeld for barns leik og samvær med andre. Her er Daldorffs råd.
*Vel ein eller to leikekameratar som barnet har fast gjennom denne tida
*Barn som leikar saman, skal helst gjera det ute, slik at ein unngår masse fysisk kontakt med leiker
*Unngå å ta med barn dit det ikkje strengt tatt er nødvendig, som på butikken og andre stader der foreldre kan gå åleine
*Vask hendene godt, etter toalettbesøk, før og etter måltid og etter turar ut.