Sette  skandinavisk  rekord  i  Suldalsporten

Martin Gravdal blir til ein liten prikk høgt oppe i himmelsynet, 250 meter over Suldalsvatnet. Han var ein av fire som klarte å gå over heile lina, og den nye rekorden lyder på 325 meter. Foto: Milan Randelovic/Ryfylkefotografen

Sette skandinavisk rekord i Suldalsporten

Martin Gravdal (27) klarte rekorden på andre forsøket på lina over Suldalsvatnet, laurdag kveld.

av Nora Bogetvedt Jenssen

Første forsøket stranda 40 meter før mål, då ei vindkule fekk han ut av balanse.

Ny rekord
Den nye norske og skandinaviske rekorden er på 325 meter på slakk line, 250 meter over vatnet, utan å stoppa eller å falla.
– Det blåste ganske godt laurdagen, noko som gjorde balanseringa intens og utfordrande. Etter første forsøket var eg også ganske sliten, fortel Gravdal frå Ringerike, som til dagleg studerer musikk-vitskap i Oslo.
Han gjekk for å leggja seg i teltet på fjelltoppen for natta, men blei henta ut igjen klokka 22.30 då vinden stilna.

Adrenalin og glede
På andre forsøket, utan vind, gjekk det betre.
– Det var fantastisk! Tilbaketuren over lina gjekk eg på adrenalin og glede, ler Gravdal i telefonen.
I tillegg til Gravdal, klarte ein danske, ein svenske og ein tyskar å komma seg over Suldalsporten på lina.
Tysdag ventar nye spennande sprell. Då skal dei til Kjerag, tusen meter over fjorden, men ikkje like langt spenn.
Han forsikrar at utøvarane er godt sikra heile vegen, og dei har ikkje moglegheit til å skada seg.

Suldøl bak kamera
To kamera-folk følgjer gruppa. Den eine er Borghild Nerheim frå Suldal, og ho er også grunnen til at dei valde Suldal. Nerheim og Andreas Lange, også bak kamera, er med gruppa som går på slak line og lagar ein dokumentar.
– Eg såg ein film Borghild hadde laga frå heimkommunen sin og tenkte med ein gong at Suldalsporten måtte vera ein ideell stad. Målet er å visa fram flott Vestlands-natur, fortel Gravdal, som ikkje ser vekk frå at det blir fleire turar til Suldal i framtida.