–  Særdeles  aktiv  lagspelar

Årets juleblom:

– Særdeles aktiv lagspelar

Ein småskral Svein Møgedal, på veg til doktoren for å kurera halsbetennelsen sin, tar turen nedom Suldalsposten for å motta juleblomen.

av Nora Bogetvedt Jenssen

– Tusen takk, men det er heilt sikkert mange som hadde fortent denne blomen før meg, takkar han.
Det meiner ikkje den som har nominert. Høyr berre: Svein Møgedal hjelper til over alt. Han spreier humor og glede og ser alltid det positive. Han er ein som får ungdommen med seg. Svein fortener juleblomen frå Suldalsposten.

– Ja, ja, eg gjer nå berre kjekke ting då, og me er heldigvis fleire som drar lasset i lag.
Han er familiemann, særdeles aktiv i Suldal jakt- og fiskelag som leiar og har også leiarvervet i fotballgruppa i Il Sand, i tillegg til å
vera trenar for ungdomslaget. Seint og tidleg er han å sjå med den raude idrettslags-jakka i full sving med å førebu fotballarrangement på Sand. Seier aldri nei, anten det gjeld å halda jaktkurs for ungdom, merka fotballbanen, dela kunnskap på Camp Villaks eller å jumpa uti det iskalde vatnet ved Sandsfossen for å henta opp lakseteljar-kameraet ein kald vinterdag i midten av desember.

Om det er dykket i Sandsfossen som står bak den leie halsbetennelsen, skal me ikkje påstå, men å halda på karen lenger enn nødvendig i frosten for å ta bilde, var ikkje nødvendig.