Vegen  er  open

Riksveg 13 mellom Røldal og Nesflaten

Vegen er open

av Esther Moe

Nå klokka 20.45 er vegen open for ferdsel.

Oppdatert klokka 20.30
Det drøyer ut ved Botnen på rv. 13 der vegen er stengt for flaumsikring. Nå seier vegvesenet at entreprenøren er nokså trygge på at vegen blir opna klokka 21 i kveld.

Oppdatert klokka 19.30
Statens vegvesen melder nå at vegen mellom Røldal og Nesflaten truleg blir opna først klokka 20.30

Sikrar for flaum
Sikringsarbeid i forbindelse med flaum er grunnen til at rv13 mellom Røldal og Suldal nå er stengt ved Botnen. Etter planen skulle vegen stengja for arbeid frå klokka 15.00 til 19.00, men forseinkelse på utstyr gjer at arbeidet starta klokka 17.30. Statens vegvesen reknar med at arbeidet tar eit par timar, og at vegen altså opnar rundt klokka 19.30.