Problem  med  å  opna  nettavisa  på  iPhone?

Problem med å opna nettavisa på iPhone?

av Nora Bogetvedt Jenssen

Fleire opplever problem med å opna e-avisa i dag på iPhone. Ein oppdatering hos Apple er grunnen. Dei dette gjeld må gå inn på innstillingar på mobilen, velja Safari og så tøm logg og nettstadsdata. Så må ein logga på Suldalsposten.no med passordet sitt. Då skal problemet vera løyst.