LEIAR:  Orda  me  brukar

Kjøpmann på Kusj, Abdelmuniem Hamza Hassan, skal flytta inn i større lokale lenger sør i Gata i haust. Foto: Mikkel Wigestrand.

LEIAR: Orda me brukar

av Esther Moe

Ord kan både vera ei fallgruve og ei gullgruve. Med språket prøver me å få hendene rundt røynda, og det er vel dei fleste av oss som har røynt at det er ein kunst som slett ikkje er lett.
Orda definerer og kan både bli for smale og for vide til å passa eit liv som er meir komplisert og finslipt enn ord kan uttrykkja, og to menneske kan høyra eitt og samme ord på ganske forskjellige vis.

I sist veke publiserte avisa ei sak om Kusj, butikken i Gata som tilbyr matvarer frå heilt andre himmelstrok enn dei som vanlegvis er å få kjøpt hjå dei store matvare-butikkane. Butikken, som blei etablert av Abdelmuniem Hamza Hassan i 2017, går nå så strykande at han flyttar til større lokale lenger sør i Gata.

Men i etterkant av det gode næringslivsnyhendet, er det gått
ein aldri så liten debatt om ordet avisa brukte då me delte saka på Facebook; nemleg ”innvandrarbutikk”.

Enkelte av lesarane våre meiner det er negativt, og det er føreslått andre ord som kan brukast, eitt eksempel er ”internasjonal kolonial”.
Og lat det først av alt vera sagt; lukkeleg er den avisa som har lesarar som verkeleg les og som meiner og ytrar seg rett til avisa, anten det gjeld begrep, stadnamn, eller om andre ting som står på trykk. Det er me avhengige av og glade for.

Me har brukt innvandrarbutikk for å komma tettast på kva slags verksemd Hassan driv, og for å bruka Wikipedias definisjon heiter det der: ”En innvandrerbutikk er en butikk drevet
av en innvandrer. Butikkene er mest kjent for å ha et bredt utvalg av frukt og grønt, men selger ofte andre varer i tillegg. Varene er ofte importert og har et mer eksotisk preg enn butikker med norsk standardsortiment.”

Begrepet må seiast å vera folkeleg, det kan sikkert finnast meir presise begrep, men at det kan vera negativt, er vanskeleg å forstå. Tilgang til eit breiare repertoar, må vel alltid vera bra.
Ein innvandrar er ein person som flyttar til eit anna land med sikte på å busetja seg der; og kva kan vera betre enn at den personen opnar butikk, lagar arbeidsplassar og gir sine sambygdingar tilgang til nye smakar og nye varer?

Esther Moe
redaktør