• Raset i dag kom høgt ovanfrå. Foto: Tobias Mathiesen.

    Bilete 1 av 3 - Raset i dag kom høgt ovanfrå. Foto: Tobias Mathiesen.

  • Foto: Tobias Mathiesen.

    Bilete 2 av 3 - Foto: Tobias Mathiesen.

  • Det er berre nokre år sidan det også gjekk eit stort ras her. Foto: Tobias Mathiesen.

    Bilete 3 av 3 - Det er berre nokre år sidan det også gjekk eit stort ras her. Foto: Tobias Mathiesen.

Opnar ikkje vegen i kveld-håper på delvis opning i morgon

av Esther Moe

Nå klokka 17.30 er geolog i gang med å vurdera rasstaden på rv 13 ved Lauvvik mellom Suldalsosen og Nesflaten, men det er klart at vegen ikkje vil bli opna i kveld.

Kjenner ikkje skadeomfanget på vegen
Håpet er å begynna rydding i morgon og å kunna opna vegen delvis då. Det fortel Peer Einar Klungtveit i Statens vegvesen, som nå i kveld er på staden og som understrekar at det endå er for tidleg å seia noko om kva skadar raset har påført vegbanen.

Frå 200 meters høgd
Nå i kveld arbeider fjellklatrarar og geolog i helikopter, og dei kan konstatera at raset er komme høgt ovanfrå, rundt 200 meter opp i fjellsida.
Kva som utløyste raset denne gongen, har Klungtveit ikkje noko formening om. For det rasar både etter uvêrsperiodar og når vêret er godt. – Når moder jord har lyst, rett og slett, seier han.