LEIAR:  Når  byen  blir  bygda  og  bygda  blir  usynleg

Skjermbilde frå partileiardebatten på NRK.

LEIAR: Når byen blir bygda og bygda blir usynleg

av Esther Moe

Haustens valkamp er for alvor i gang, og det nasjonale startskotet går med ein tv-happening der partileiarane er hovudpersonane.
Den som fekk med seg NRK sin partileiardebatt måndag kveld, fekk sjå eit panel og ein debatt som formeleg ropte etter ein myndig barnehagelærar.

Her var det roping og gneldring, og vaksne folk som slett ikkje sjenerte seg for å avbryta kvarandre og å snakka, for ikkje å seia, ropa i munnen på kvarandre.
Og i rettferds namn; det er på ingen måte politikarane sin feil åleine. NRK styrer rammevilkåra for ordskiftet, og der i garden bør ein definitivt ta ein kikk i spegelen når vaksne folk endar opp med å stå og gøy på det viset.

Det ser ut til å vera vanskeleg å laga riksdekkjande valstoff når det ikkje handlar om rikspolitikken, men om landets mest finkalibra folkestyre; nemleg det som skjer i kommunane.
For det er jo ikkje til å stikka under ein stol at verken Siv Jensen eller Audun Lysbakken sine kranglar har mykje å tilføra ein veljar som lurer på kva som er det rette valet i Suldal eller i Engerdal.

Ein ukjent ordførarkandidat frå utskjeklene er ikkje mykje å skilta med når manesjen skal riggast for beste sendetid. Då blir det rikspolitikk-fjesa som skal kniva om eigedomsskatt og bompengar med kritiske spørsmål om kva partileiarane instruerer ”sine” ordførarar om å stemma.
Som om ordførar bestemmer politikken i deira respektive kommune, og som om landets ordførarar berre sit og tar ordre frå Tigerstaden.

Når Bergen og Stavanger berre er nemnt, følest det sikkert som at lokal-alibiet er i orden, men sjølv ikkje sett frå Marienlyst kan Stavanger sortera som distriktsnorge.
Visst er norske kommunar forskjellige, og visst er den personlege faktoren framtredande i kommunepolitikken.
Men bygdenorge deler ei rekkje problemstillingar som utan vanskar kan bli godt stoff på riksdekkjande tv. Politireforma, beredskapssituasjonen, legevakt- og teneste, og trøbbel med rekruttering, er alle døme på det.

Politikk har konsekvenser der folk bur, anten det er stortinget, fylkestinget eller kommunestyret som vedtar den. Og der er plenty av viktige innsikter og tøffe historier som kan bli godt lokalval-stoff med breitt nedslagsfelt. Kva med lokalpolitisk reality i stadenfor pudra partileiardebattar til neste kommuneval-opning?

Esther Moe
redaktør