Møter  folket  via  Facebook

Ordførar Gerd Helen Bø og andre frå kommuneleiinga møter i kveld suldølen til folkemøte på Facebook.

Digitalt folkemøte i Suldal:

Møter folket via Facebook

av Esther Moe

I kveld, måndag, klokka 19.00, arrangerer kommunen folkemøte, og for første gong i historia blir det digitalt.

Informera og motivera
Ordførar, rådmann og smittvernlege samlar seg for å svara på spørsmål suldølen måtte ha om den heilt ekstraordinære situasjonen me er oppe i med strenge restriksjonar lokalt.
– Det handlar om å få ut felles informasjon, svara på spørsmål folk måtte ha, og så handlar det om å kunna motivera folk til å halda ut i dei tiltaka me har gjort,seier ordførar Gerd Helen Bø nå i føremiddag, på veg inn til møte med krisestaben.

Kan spørja anonymt
Møtet blir altså sendt på kommunens Facebook-side, og spørsmål kan sendast både på førehand og undervegs i sendinga.
Kommunen har alt fått inn ein del spørsmål, fortel Turid Vaage, som er leiar for kommunens servicetorg. Ho forsikrar at alle kan spørja anonymt og håpar at det ho kallar eit lågterskel-tilbod kan treffa planken.

Stort informasjonsbehov
– Me veit jo at informasjonsbehovet formeleg er umetteleg. Hjelmeland kommune gjorde dette tidleg sist veke, og der følgde rundt 500 menneske møtet, fortel ho, som seier folk kan senda spørsmål på e-post (postmottak@suldal.kommune.no eller via melding på Facebook.

– Uverkeleg
Formannskapet har altså forlenga dei lokale innreise-restriksjonane ut denne veka. Det er på tvers av Folkehelseinstituttets tilrådingar, men ordførar Gerd Helen Bø kjenner seg trygg på at kommunen gjer det rette.

Kjenner seg trygg på lokalt vedtak
– Me har våre lokale tilrådingar frå våre fagfolk, og me ønsker å halda fram for å prøva å flata ut denne bølga det er snakk om.
– Du fryktar ikkje at me berre utset ei bølge som vil bli like krapp når den eventuelt kjem?
– Nei, eg kjenner meg trygg på det me gjer, seier Bø, som på spørsmål om korleis det er å vera ordførar nå, seier det slik:
– Heilt spesielt. Uverkeleg. Det er noko me aldri kunne førestilt oss. Me må gjera det me meiner er rett, og det er godt å sjå at folk følgjer opp, seier Bø.
Det lokale vedtaket formannskapet gjorde før helga, er sendt Fylkesmannen i Rogaland. Ifølgje Bø, er der ikkje komme noko melding frå fylkesmannen om at vedtaket er ulovleg.
– Me har også lempa på somme av restriksjonane, seier ho.

Heile vedtaket om restriksjonane finn du her.