Måtte  rydda  ras  på  rv.13  ved  Lono

Måtte rydda ras på rv.13 ved Lono

av Esther Moe

Det var rundt klokka 14.30 i ettermiddag at Statens vegvesen fekk melding om steinraset på rv.13 sør for Lono mellom Nesflaten og Røldal. Steinane var så store at det kravdest traktor for å fjerna dei, og det eine køyrefeltet var ei stund stengt.
Entreprenør blei varsla og skulle vera på plass i løpet av eit kvarter, så vakthavande på vegtrafikksentralen reknar nå klokka 16.25 med at vegen er fullt framkommeleg.
Raset skal ikkje ha forårsaka skader, verken på menneske eller materiell.