Manglande  opprør?

Manglande opprør?

av Nora Bogetvedt Jenssen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil vita om det norske folk vi ha sommar- eller vintertid som normalen i framtida og føreslår folkeavstemming på nett. Ministeren meiner det er viktig å ta folk med på råd. Somme meiner det er best med lysare kveldar, somme meiner det er betre å halda på vintertida heile året.

Kva bøndene meiner, som kan hende er dei ei endring vil ha mest å seia for, seier Røe Isaksen ingenting om. I vår digitale verd, der klokkene stiller seg automatisk kvar gong me går mellom ulike tidssoner, merker me ikkje særleg til forskjellen. Å reisa er lyst-prega, og få klagar over at klokka i varmen viser ein time eller to den eine eller andre vegen.

I går stemte Fylkestinget over forslaget frå fylkesrådmannen om å gjera drastiske kutt i rutetilbodet for oss som bur i fjordane innanfor. Kor er engasjementet blant brukarane av tilbodet som står i fare for å bli rasert? Kvifor samlar ikkje suldølen og saudabuen seg til felles motstand? Underskriftskampanjar, fakkeltog og oppmøte i Fylkestinget kunne vore på sin plass. Sindige ryfylkingar blir nok aldri som arge bommotstandarar i byen, og det kan me sikkert vera glade for. Men litt meir opprørstrong, kan vel ikkje skada? Me har gått i fakkeltog for både Bjødnateigen og legevakta. Blir båt-tilbodet det neste?

Å skulle stella i stand ei landsomfattande folkeavstemming for sommar- eller vintertid kan kjennast litt fjernt. Folkeavstemmingar er noko ein tar til når dei heilt store vala skal gjerast. Å rigga ei folkeavstemming for om me framleis skal ha eit godt kollektivtilbod med buss og hurtigbåt i distrikta hadde vore verd ei avstemming. Då hadde folk frå fjordane funne vegen til urnene eller tastaturet.

Det kan sjå ut som om me er for langt vekke frå der makta rår. Det som skjer i Stavanger blir for fjernt, me kjenner lite til politikarane i fylkestinget og det er lett å resignera. Ein diskusjon på Facebook der ein får utløp for sinne, frustrasjon og der ein tastar av garde gode argument for saka si, blir neppe fanga opp av beslutningstakarane i byen.