LESARBREV:  Vel  Venstre

Nils Bjarne Vold, Gunhild Moe, Eskil Nerheim og Ragnhild Sukka i Suldal Venstre. Foto: Eirik Moe

LESARBREV: Vel Venstre

av Suldal Venstre

Takk for ein fin valkamp. No har me halde på i fleire veker, mykje er skrive og sagt, men i ein god og respektfull tone.

Politikk i Suldal handlar om lite konflikt og store økonomiske moglegheiter. Ein skal ikkje svartmåla: i Suldal er me heldige!

Me i Venstre vil me skal bruka desse godene til å skapa varige verdiar:

• at Suldal kommune skal ta grøne val
• sikra at det ved hyttebygging blir teke tilstrekkeleg omsyn til miljø, villrein, kulturhistorie og tradisjonelt friluftsliv.
• stimulera til alternative undervisningsformer slik at alle elevar får utvikla sine sterke side
• at hjelpetrengande framleis skal få bu heime dersom dei ønskjer det, og ein tryggheit i at legehjelp er i nærleiken.

Om dette er noko du vil, så håpar me du vil røysta Venstre.

Godt val

Nils Bjarne Vold, Gunhild Moe, Eskil Nerheim og Ragnhild Sukka, Suldal Venstre