LESARBREV:  Tannbehandling  for  eldre  må  inn  på  egenandelsordning

Foto: Colourbox

LESARBREV: Tannbehandling for eldre må inn på egenandelsordning

Med økt alder øker også behovet for hjelp til god munn- og tannpleie. Flere og flere eldre beholder egne tenner livet ut. Om tannhelsen ikke blir godt ivaretatt, kan det få store konsekvenser. Det er sammenheng mellom dårlig tannhelse og en rekke alvorlige sykdommer.

Mange eldre trenger ofte omfattende tannbehandling, både for god velvære, men og for å unngå sykdom i munnhulen. Tannbehandling kan være kostbart, og mange eldre har ikke råd å gå til tannlegen, og særlig enslige minstepensjonister.

Etter dagens regelverk har alle eldre på sykehjem eller i hjemmesykepleien etter 3 måneder, rett på fri tannbehandling i offentlig tannhelse. Tall fra 2017 viste at bare 23% av de eldre som fikk hjemmesykepleie, og som har rett på gratis tannhelsehjelp, ble undersøkt og fikk behandling. Her trengs sikkert mer informasjon både til eldre og de pårørende om regelverket.

Jeg har lenge hatt vanskelig for å forstå at hvis vi har problemer i nesen vår, så får vi behandlingen på egenandelen, men åpner vi munnen hos tannlegen, så skal vi betale alt selv.
Pensjonistforbundet arbeider aktivt for at alle eldre i alle fall må få tannbehandling over en særskilt egenandelsordning.

I Statsbudsjettet for 2021 må denne ordningen kunne innarbeides, slik at eldre kan få et bedre liv uten tannplager.

Kjell Erfjord
leder Pensjonistforbundet i Rogaland