LESARBREV:  Ros  til  legane

LESARBREV: Ros til legane

av Ingfrid T.Soffe

Ser i siste Suldalsposten at det er uforsvarlig helsetilbud i vår kommune. Det er skremande å lesa, spesielt for dei som har ein kronisk sjukdom, men lite kjekt for oss alle.
Men eg vil likevel gi ros til legane våre, både dei som er fast tilsette og ikkje minst dei vikarlegane me har for tida.
Mykje godord å høyra frå familie og venner, min mann kan ikkje skrøyta nok over den vikar-legen han har fått nå og som han har vore hos fleire gonger.
Hadde me berre fått behalda dei i lag med dei gode legane me allerede har, det hadde vore flott!
Men det er vel ønskedrøm.
Lykke til alle dokken som skal få til denne kabalen!

Med venleg helsing
Ingfrid T.Soffe