• August 2019: Fortsatt mye gammelt plastsøppel i Roalkvam i tillegg til all rekveden. Bildet eitt av to.

    Bilete 1 av 2 - August 2019: Fortsatt mye gammelt plastsøppel i Roalkvam i tillegg til all rekveden. Bildet eitt av to.

  • Innholdet I en tilfeldig sekk med innsamlet søppel.

    Bilete 2 av 2 - Innholdet I en tilfeldig sekk med innsamlet søppel.

LESARBREV: Plastsøppel i Suldalsvatnet

av Erik Kjos-Hanssen, hyttesuldøl i Roalkvam

Det snakkes mye om plastsøppel og annet marint avfall i havet, og det meste av søppelet som samles langs norskekysten kommer fra andre land i Nordsjøbassenget og fra fiskeflåten. Men suldølene har faktisk også en god del plastsøppel i sitt eget Suldalsvatnet.
Geografien og vindretningene på Suldalsvatnet gjør at mye av det som havner i vatnet og i tilhørende elver, ender i Roalkvam før eller siden. Noe kan også komme fra Hordaland gjennom Bratlandsdalen.
En skulle ikke tro at det var så mye plastsøppel i Suldalsvatnet, men i Roalkvam ble det i 2018 samlet 20 sekker søppel og ennå gjenstår mye. I tillegg kommer det dessverre påfyll hvert år.
Det er etablert et godt samarbeid med kommunen som tilbyr søppelsekker og hansker og med RYMI som tar hånd om søppelet etter at det er samlet inn.

Hva slags søppel finner vi?
Det eldste søppelet kan være opp til 50 år og består av drikkeflasker, Zalo, plastslanger, sko, bildekk, gamle melkeposer, lightere, plastflak osv. Av ‘nytt’ plastsøppel er det mye hvit landbruksplast, men også biter av plastsekker og presenninger i tillegg til flere typer plastflasker. Det er ganske utrolig at alt dette havner i Suldalsvatnet. Her er det faktisk opp til suldølene selv å gjøre en innsats for å stoppe tilførselen av nytt søppel. Veldig lite ser ut til å komme fra turistene langs veiene.

Nye ryddeaksjoner i august og september
I Roalkvam har vi fortsatt å samle plastsøppel i 2019, og til nå er det samlet sju sekker med ‘nytt’ søppel som er ankommet siden i fjor sommer. Øvre Suldal grendeutval planlegger en aksjonsdag på ettersommeren for å fortsette innsamlingen av gammelt og nytt plastsøppel langs strendene i Suldalsvatnet.
Videre har ‘Hold Norge Rent’ aksjonen strandryddeuke 16. – 22. september og det er en internasjonal strandryddedag 21. september. Det går også an å registrere private ryddeaksjoner m.m. på http://www.holdnorgerent.no.
Suldølene oppfordres herved til egne lokale aksjoner, både i vann og i fjordene. Det er å håpe at oppmerksomheten om plastsøppelet gjør at det blir en holdningsendring slik at vi unngår søppel og slipper å bruke så mye tid på å samle plastsøppel i det flotte landskapet som omkranser Suldalsvatnet.
Akkurat det burde være unødvendig!

Erik Kjos-Hanssen, hyttesuldøl i Roalkvam