LESARBREV:  Er  Suldal  kommune  ute  og  syklar?

LESARBREV: Er Suldal kommune ute og syklar?

Eg les i forrige utgåve av Suldalsposten at eit av tiltaka publikum vil merka når Ryfylkedagane skal vera grønare, er tilrettelegging for sykkelparkering i sentrum på marknadsdagen. Eg såg ikkje korleis dette var gjort denne laurdagen, men dette er ein ting eg har sakna dei siste vekene, når eg har pendla med båten til byen.

Når eg kjem med sykkel på morgonen, og skal setja han frå meg for å ta båten, håpar eg alltid på å finna ein ledig stolpe som ingen andre syklistar har tatt frå før. Det same ser eg utanfor handelslaget; der dei som syklar for å handla, prøver å få plass til syklane sine ein eller annan stad. Sykkelstativ er fråverande. Eg håpar det vert ei permanent løysing for sykkelparkering i Sand sentrum, nær hurtigbåtkai og daglegvarebutikk.

I SV er me opptatt av lokale tiltak på det globale miljøproblemet. Bilkøyring står for store klimagassutslepp. I Suldal kan me ikkje klara oss utan privatbilar, men me kan i det minste leggja til rette der det er mogleg å avgrensa bilbruken. Eg veit ikkje om sykkelstativ i sentrum er det som er avgjerande for om folk syklar meir, men praktisk hadde det i alle fall vore!

Reidar Sand, 3.kandidat til fylkestingsvalet for SV