LESARBREV:  Blir  Suldal  legekontor  friskmeldt  noen  gang?

LESARBREV: Blir Suldal legekontor friskmeldt noen gang?

av Jofrid Høyland

Vi leser gang på gang i Suldalsposten om situasjonen ved Suldal legekontor.
Nå sist onsdag 15 mai 2019.

Lengre ventetid enn vi skulle ønskt! opptil seks ukers ventetid v/Suldal legekontor
skriver Helsesjef Adriaan van Ruiven.

Å venta i seks uker for pasienter med kroniske lidelser er slitsomt.
Når du på toppen av alt får beskjed fra legekontoret om at legetimen er blitt utsatt enda lengre, da føler du deg oppgitt og hjelpesløs.

Ifølge Helsedirektoratet skal fastlegen prioritere listeinnbyggerne ut fra en konkret medisinsk vurdering, av haste- og alvorlighetsgrad, lengre ventetid enn fem virkedager .

Som pasient med kronisk lidelse har jeg fått følt på kroppen hvordan en kan få forandre livet
med dårlig kommunikasjon, journalskriving , medisiner og oppfølging. Dette kan jeg dokumentere.

Oppfordrer Helsesjef Adriaan van Ruien og kommunalsjef for helse, Grete Jæger Anglevik,
til å sjå/tenka på hvordan en pasientene opplever ventetiden og legesituasjonen i Suldal.
Pasienter som er tildelt fastlege i Suldal «har vunne i lotto».

Vet det er mange kommuner som sliter med å få fastleger til kommunene.
Så hører vi at det er leger som liker seg så godt i Suldal kommune», men plutselig så er de slutta»??
Er det noe vi som pasienter kan bidra med for at legene vil være i Suldal ?
Vi har mange flinke leger vi må ta vare på.

Ligger legeproblemene i disse fire linjene ?

Hvordan trives legene i Suldal kommune ?
Hvordan er arbeidsvilkårene for legene?
Hvordan er arbeidsmiljøet på legekontoret ?
Får legen tid nok til pasientene ?

Det som du ikke er fornøyd med, si fra om det , ingen ting kan bli forandra, om ikke rette vedkommende får vite det. Ros og ris, har stor betydning i alle bedrifter.

Jelsa 16 juni 2019

mvh
Jofrid Høyland

Har du tankar om dette temaet, eller andre ting du ønskjer å skriva om på lesarbrevplass i Suldalsposten? Send ditt bidrag til redaksjon@suldalsposten.no