LESARBREV:  –  Beste  plassen  er  på  Suldalsosen

Innsendaren av dette brevet meiner sentraliseringstrenden i Sp-styrte Suldal tyder på lite samanheng mellom politisk liv og lære og at framtidas omsorg bør desentraliserast. Her slik arkitektane i Omega Areal as ser det føre seg alternativet med demensomsorg på Suldalsosen.

LESARBREV: – Beste plassen er på Suldalsosen

av Ingfrid Tordis Soffe

Dersom ein skal tenkja på kor som er den beste plassen for folk med Alzheimer og demens-sjukdommar, så er den heilt klart beste plassen på Vinjar på Suldalsosen. Der er store gode område , slik at pasientane kan få vere ute, fritt og godt. Dei kan få frisk luft om dagane og få gå ut og inn. Dersom dei ikkje får gå ut når dei vil , står dei og rister i låste dører og er fortvila fordi dei ikkje kjem ut, og det er sjeldan tid for personalet til å gå ut på tur med nokon av dei meir enn ein halvtime på kvart skift. Og då kan ein ikkje ta med seg alle.
Eg forstår at mange av dei som jobbar på Sand ønskjer at alt blir på Sand , men det er ikkje for dei som jobbar der ein byggjer demenssenter vel?
Eg tenkjer at somatisk og alderspsykiatri kan vrre på Sand, men ser at der er forslag om at det óg kan bli på Vinjar .
Og med tanke på plassering; det er berre 15 minutt å kjøra frå Vinjar til Sand, og akkurat 15 minutt frå Sand til Vinjar, og til slutt oppfordrar eg politikarane å tenkje først og fremt på pasientane her. Det blir fleire og fleire som får Alzheimer og demens-sjukdommar, og dei er ofte yngre folk. Då er det ekstra viktig med uteområder og aktivitet.

Lykke til!

Helsing
Ingfrid Tordis Soffe