Lat  oss  snakka  om  pengar!

Leiar:

Lat oss snakka om pengar!

av Esther Moe

Det er framleis ikkje god skikk å snakka rett ut om pengar. Det er ein grunn til at sjølv vener som snakkar ope om alt frå pinlege plager til kjærleikslivet, gjerne seinkar stemma når pengar er tema. Ein ikkje ukjent innleiing til prislapp-spørsmålet er gjerne: Ikkje for å vera frekk, men kan eg spørja kva du betalte?
Det er ein menneskerett å halda tett om det me vil, men det er neppe tvil om at den oppveksande slekt kunne hatt god nytte av litt større openheit om nettopp pengar.

Suldalsbonde Ole Martin Eikeland, som sist veke fortalde om si gardsdrift på landbruksmøtet på Suldalsosen, er ein av dei som går på tvert. Han har valt å dela sine rekneskapstal, først i eit fagblad, deretter med sambygdingane som var på møtet sist veke. Han legg ikkje skjul på at han først var i sterk tvil. Men truleg gjer valet hans om å visa også dei økonomiske korta, at resten av bodskapen hans berre framstår som endå meir truverdig og konkret. For på godt og vondt er pengar alle draumars anker.

Alle prosjekt, store og små, frå lysta til ein is til sjølve livet, er avhengig av finansering og pengar. Det er ikkje skammeleg eller flatt. Pengar er på sitt beste eit potensiale for å verkeleggjera det ein vil og drøymer om.

Vilje og draum har dei også på Nesflaten, eldsjelene som i fleire år har lagt ned ein imponerande innsats for å verkeleggjera spektakulær Jeppe Hein-kunst på sentrumsbygg-taket i den vesle bygda. Med kløkt, kompetanse, eit veldig godt nettverk og mykje arbeid kunne dei invitera til ein storslått dag og diska opp med kunstnaren sjølv, det verdskjende arkitektfirmaet Snøhetta og ein sal tettpakka av kjennarar.

Men når visjonane er framviste, draumane er fortalde og dagen er over, står det igjen ein elefant i rommet, og det er: Kva vil det heile kosta?

Det er rart at ingen tar initiativ til å snakka om ein så viktig faktor som økonomi, og det er rart at det ikkje går an å svara på direkte spørsmål. Berre av kommunen har prosjektet så langt mottatt 210 000 kroner i støtte, i tillegg til andre offentlege tilskotskroner; at draumen må finansierast, er det jo ingen tvil om.

Det er lett å skapa eit inntrykk av at kunst er for reint og flott til at ein vil forstyrra det heile med pengesnakk. Men pengar er ikkje skittent eller tvilsamt, det er berre ein refleks av korleis verkelegheita fungerer. Kunst kostar også, og det er det ingenting galt med.