• Tistelsommarfugl er ein dagsommarfugl med vingespenn på 52-60 mm, som kvart år kjem flygande hit heilt frå Afrika. Foto: Rune Roalkvam

    Bilete 1 av 2 - Tistelsommarfugl er ein dagsommarfugl med vingespenn på 52-60 mm, som kvart år kjem flygande hit heilt frå Afrika. Foto: Rune Roalkvam

  • Admiral er ein annan sommarfugl som er vanleg hos oss, som også er ein slik langvegsfarandre vandrar. Foto: Rune Roalkvam

    Bilete 2 av 2 - Admiral er ein annan sommarfugl som er vanleg hos oss, som også er ein slik langvegsfarandre vandrar. Foto: Rune Roalkvam

Innsendt:

Langvegsfarande sommarfugl

Har du sett uvanleg mange sommarfuglar i det siste? Særleg ein stor, oransje, brun og kvit ein, som flyg i stor fart hit og dit?

av Tekst: Eva Songe Paulsen/Foto: Rune Roalkvam

Frå Afrika
Då er det mest sannsynleg ein tistelsommarfugl, ein dagsommarfugl med vingespenn på 52-60 millimeter, som kvart år kjem flygande hit heilt frå Afrika. Den spreier seg til heile landet, og er til og med funne på Svalbard.
Den kan fly opptil 6500 kilometer, noko som er ganske imponerande for eit så lite dyr!
Nokre somrar opptrer tistelsommarfuglen i større mengder enn vanleg, og i år er det slik. Det er nå ein massiv invasjon over både Norge, Sverige og Danmark. Det kan kanskje hengja saman med at det har vore ein vinter med regn i sørlegare strok, noko som har fått ørkenen til å blomstre og dermed gitt svært gode vilkår for mengder av tistelsommarfuglar.
Admiral er ein annan sommarfugl som er vanleg hos oss, som også er ein slik vandrar.