LEIAR:  Kroppen  krev

Nasjonal Turistveg-toalettet på Ostasteidn stod ferdig i fjor. Skissa er laga av Stavanger-firmaet KAP (Kontor for Arkitektur og Plan).

LEIAR: Kroppen krev

av Esther Moe

Reiseliv er ein bransje som inviterer til estetikk. Presentasjonen av reisemålet Suldal må seiast å vera ei takknemleg oppgåve. Det er ingen klisjè at me bur i ein idyll som kan ta pusten frå sjølv den mest heimeblinde når fredelege plettar mellom store tre opnar seg, når heiane faldar seg ut med blom og søt ange av vier og når fjordane blånar og du finn eit solvarmt berg i ei vik.
Dei vakre bilda me presenterer oss med har dekning og vel så det; uansett kor vakkert bilde, kan det ikkje yta rettferd til opplevinga.

Men folk på reisefot er framleis folk, og med det følgjer eit kapittel som ikkje er like bildevenleg. Uansett kor vakker natur og kor spektakulær arkitektur og spennande opplevingar; til slutt krev kroppen sitt heilt basale behov, og må me, så må me. Buksa er eit dårleg alternativ, og er fasilitetane illeluktande, kan ei røys og litt mose definitivt vera å føretrekkja.

Trenden i reisemålet Norge ser ut til å vera at toalett anten blir helvete eller gulldassar, anten fråværande, eller så kunstferdige at ein stakkar må nøla med å gå inn dit med sitt ærend.
Det er komisk og det er synd, for til sjuande og sist er reine, greie toalett med vatn, papir og stellefasilitetar ein luksus som både aukar attraktiviteten og noko som forhindrar tilgrising og forsøpling.

Mangelen på offentlege toalett har også i Suldal vore ein gjengangar, og særleg i sommarsesongen blir det opphav til ekle tilstandar og dertilhøyrande frustrasjon. Og etter mange rundar, blir det nå endeleg betre tilstandar både på Suldalsosen og på Neset på Sand, der veslehusa kjem på plass nå før fellesferien.

Det er bra, men det skulle også berre mangla. For vel er Suldal vakker, men me skulle også vera jordnære nok til å anerkjenna noko så grunnleggjande som denne delen av naturens gang.
Det er lett å forstå at kommuneleiinga blir skuffa når den store planerte fyllinga ved Helganes ovom Suldalsosen likevel ikkje får nasjonal turistveg-status. Men det er eit betydeleg mindre problem enn at desperate folk sit på huk og gjer sitt rundt om i den naturen som kransar fotomotivet Suldalsporten.

Å laga ein forseggjort rasteplass vil ta si tid. Å få opp eit toalett er gjort i ei handavending og det bør skje. Me lærte det som små; med slikt er det ikkje lurt å halda seg for lenge.

Esther Moe
redaktør