Kjøpefesten  står  for  døra

Kjøpefesten står for døra

av Nora Bogetvedt Jenssen

Sist fredag gjekk me i svart og førstkommande laurdag opnar julegata på Sand. Med det riggar den lokale handelsstanden seg for startskotet på årets julehandel.

Ifølgje Oslo Handelsstands Forening (OHF) vil nordmenn svi av 56 milliardar på julehandelen i 2018, eit snitt på rundt 10 500 kroner per person. OHF meiner at førjulstida er så viktig at store delar av norsk varehandel ville gått i underskot utan den.

Netthandelen i Norden har vakse med heile 48 prosent det siste kvartalet viser nye tal, og Peder Inge Furseth som er professor ved Handelshøyskole BI, meiner tala er eit viktig varsel og at me vil sjå fleire konkursar i norsk handelsnæring framover.

Det er etter kvart blitt langt mellom butikkane i Sand sentrum. Nå svingar to driftige damer seg rundt og opnar kvar sin butikk i kommunesenteret. Begge to skal berre halda ope i desember. Den eine, Bonolo Ramphomane-Aandahl seier det handlar om å ta samfunnsansvar og å gi noko tilbake til staden der ho bur. Ho meiner alle kan bidra på sin måte.

Men verken dei to nykommarane i Gata eller slitarane som står på bak kvar sine kassa-apparat året rundt, driv handel for løye. Det går ei grense for kor lenge ein kan drifta marginalt. Det er lett å lika på Facebook og heia på kvarandre, men det hjelper lite på rekneskapen. Det er også latterleg enkelt å trykkja bestill på gode tilbod som flimrar forbi på nettet. Det eine gode tilbodet betre enn det andre.

– Eg drøymer om ei julegate full av lys, seier Bonolo Ramphomane-Aandahl, som bles liv i Ronæs-kafeen neste månad. Om Bonolo skal få ønsket sitt oppfylt må me alle ta ansvar for årets julehandel. Det er me forbrukarar som bestemmer kor me vil leggja igjen pengane våre. Vil me framleis ha ei handlegate der det er liv året rundt kan me ikkje leggja heile årets julehandel til eit kjøpesenter i byen eller tasta heim alle gåvene.