Kan  bli  80-90  centimeter  over  normal  vass-stand

Også i 2017 var det høg vasstand, men varselet for natta tilseier at fjorden vil stå endå høgare opp. Foto: Morten Aarhus/Suldal kommune.

Ekstremvêret Didrik:

Kan bli 80-90 centimeter over normal vass-stand

Ekstremvêret som nå forårsakar varsel om ekstremt høg vass-stand i Sør-Norge, har fått namnet Didrik. Han er også ventande inn fjorden i natt.

av Esther Moe

– Dei som bur sjønært, må følgja med og ta førehandsreglar, og det gjeld sjølvsagt også båt -og nausteigarar, seier Morten Aarhus i Suldal kommune. I ettermiddag var han er ein av dei mange kommunertilsette som blei informerte om situasjonen av Fylkesmannen i Rogaland i eit Skype-møte.

79 centimeter over normalen
Kommunen har via heime- og Facebooksida si sendt ut varsel om vass-standen, som er venta å vera på sitt høgaste her rundt klokka 02 i natt. Kommunens folk tar også direkte kontakt med huseigarar og bedrifter som held hus nært fjorden.
Vass-standen for Rogaland er meldt 80-90 centimeter over normalen, og varselet som er sendt ut for Rogaland, er i dag oppgradert til raudt nivå. Det er tre centimeter lågare enn i desember 1994, og tolv centimeter over det som blei registrert i 2007.

Vinden spelar inn
Korleis vasstanden vil bli lokalt, synest Aarhus det er vanskeleg å spå meir konkret om, korleis vinden står på, vil også spela ei rolle, men han konstaterer at det ikkje er meldt storm.