Gubbeveldet

Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Leiar:

Gubbeveldet

av Esther Moe

Det aller meste er vel sagt og skrive om Giske-dansen på dette stadiet, men i kjølvatnet av nattklubb-analysane, ligg det somt og driv i vatnet som med fordel kan kikkast nærare på.
For anten ein meiner at Giske berre har bevist at han ingenting har forstått, at det heile kokar ned til intern maktkamp i Arbeiderpartiet, eller at pressedekninga gjekk av skaftet, er ein ting sikkert. Nemleg at uttrykket ”gubbeveldet”, ein konstruksjon der kombinasjonen av alder og kjønn er knytt til ei makt som ikkje akkurat er tillagt gode intensjonar, får leva i debatten utan særlege motførestillingar.

Kvinnedagen nærmar seg med stormskritt, og ein av dei heilt sentrale verdiane i kampen for likestilling er nettopp at kjønn ikkje skal diskvalifisera.
 Kvinner (og menn) har opp gjennom måtta ta harde kampar for kvinners rett til å meina, ytra seg, velja og å delta fullverdig på alle arenaer i samfunnet.

Det manglar ikkje på røyster som meiner at den kampen på ingen måte er ført til endes, og at meir eller mindre synlege glastak og andre hindringar framleis står i vegen for kvinner. Andre meiner forskjellar i kvinner og menns val, må forklarast av ulike preferansar, og at valfridom er viktigare enn femti/femti-fordeling i alle ledd.
Den debatten er for lang for denne spalta, og det er heller ikkje poenget.
Men det som må seiast er at dersom kjønn og alder ikkje skal vera til heft for kvinner, kan det heller ikkje vera det for menn.

Gubbeveldet er sikkert tøft å slengja ut i kampens hete, men er i realiteten ein hersketeknikk. Den avfeier alle menneske som er menn over ein eller annan alder som utdaterte og irrelevante og, på toppen av alt, maktsjuke.
Det store og det glupe med likeverd er at det enkelte menneske har rett til å snakka og velja på eigne, frie vegner, utan å vera førehandsdefinerte av alder, kjønn, tru eller hudfarge.
Det finst ingen grunn til å tru at gruppa kvinner, uansett alder, er meir moralske eller betre på botn enn det gruppa menn er, uansett alder. Verken når me er på jobb, eller når me er på nattklubb.