Send inn gratulasjon

Gratulasjonar

Det er gratis å senda inn gratulasjonar.
Maks 8 linjer pr gratulasjon.

Familienytt

Minneord, jubilantomtale, heider-, baby- og brudefoto er gratis.
Innleveringsfristar for bursdagshelsingar og familienytt:
Tysdag kl 10.00

Ein kan òg nytta: annonse@suldalsposten.no.
Hugs fullt namn, dato for bursdag og alder på den som blir gratulert. Og di adresse/telefon.