Glad  for  å  kunna  bidra

Årets juleblom:

Glad for å kunna bidra

Lars Ove Fjetland er ein super kar, gull verdt, men gjer ikkje så mykje ut av seg, står det i grunngjevinga frå sambygdingane når årets juleblom frå Suldalsposten skal delast ut.

av Lena Nergård

Når bladfyken ringer på døra i Refsbygda på Ropeidhalvøya, er det sønene som opnar døra. Ei nabojente er på besøk. Det er futt og fart. Trebarnsfaren har meir enn nok å hengja fingrane i. Allikevel engasjerer han seg i mykje av det som skjer i lokalsamfunnet.

Dei to siste gongene Halvøyrevyen har vore sett opp, har Lars Ove stått på scena. Sjølv om han kanskje ikkje er typen som gjer mest ut av seg, gjer han seg godt som revyartist. At det har vore ein stor draum å stå på scena, vil han ikkje akkurat seie, men då revygruppa trong fleire skodespelarar, stilte han opp.
– Eg likar å bidra i lokalsamfunnet, seier Lars Ove.
– Og då er dette ein kjekk ting å vera med på.

Treng idrettslaget hjelp til noko, eller ein dommar når det skal spelast fotballkamp på Kjølvikstølen, stiller Lars Ove opp.
– Det er klar det er enklare å stå på sidelinja å sjå på, men det vert jo ikkje nokon kamp hvis alle skal gjere det, smiler han.
Ropeidhalvøya har etter kvart eit godt utbygd nett av turstiar, og her òg har Lars Ove bidrege. Stiar for turglade halvøybuar har dukka opp, ein etter ein. Lars Ove er godt kjent i Fjetlandsheia, og han har merkt og rydda.
– Eg tar eit rush av og til. Men så kan det bli lenge til neste gong, humrar han.

I jobben sin som elektrikar er Lars Ove alltid lett å be. Han fiksar alt og har greie på alt av elektriske duppedittar, står det i grunngjevinga.
– Eg gjer nå berre jobben min. Her er me alle naboar og sambygdingar. Me snakkar om og er opptekne av dei same tinga, seier han, før han tar blomen med
seg inn i stova til Anette og ungane.