Framleis  inga  avklaring  på  nye  prøvar

Stine Daldorff er smittevernlege i Suldal. Foto: Privat.

Framleis inga avklaring på nye prøvar

av Esther Moe

Nå, torsdag ettermiddag, har endå ikkje kommunen fått svar på dei fire nye prøvane som blei tatt tysdag og i går.

Meir trykk på analyse-arbeidet i Stavanger
– Det speglar nok meir trykk der dei blir analyserte, seier smittvernlege Stine Daldorff. Prøvane frå Suldal blir analyserte på sjukehuset i Stavanger og derfrå er beskjeden til kommunen at dei prioriterer prøvar frå innlagde pasientar og frå helsepersonell.

Rolegare på telefonen
Også i dag er det tatt ytterlegare nye prøvar lokalt, men elles melder Daldorff om rolegare påtrykk på telefonen til legekontoret og ein organisasjon som samarbeider godt.

Svært godt samarbeid
– Ein del informasjon er nok nådd ut, og det er rolegare stemning. Folk er positive og jobbar godt på, fortel ho, som også opplever interkommunale og andre samarbeid som ekstra godt nå. – Dette knyter oss jo tettare saman nå, og me hentar tips og tricks frå andre kommunar.
Smittesporingsteamet Suldal nå set ned, er under konstruksjon, som Daldorff seier, og i det arbeidet er Haugesund kommune ein nyttig inspirator.

Bra å halda nokre hjul i gang
Per nå er det altså ikkje påvist Korona i Suldal, og Daldorff har inntrykk av at folk overheld restriksjonane på innreise.
– Eg har ikkje fått meldingar om noko anna, og me antar at smittepresset i indre Ryfylke er lågt.
Fleire butikkar på Sand held ope, og smittevernlegen ser ingen grunn til at det skulle vera annleis.
– Det er ikkje komme noko pålegg frå sentralt hald om å stengja ned butikkar. Me har strenge innreise-restriksjonar, og me treng også å halda hjula litt i gang i samfunnet.