Sein  avis-levering  i  dag

Sein avis-levering i dag

av Marta-Brit Lunde

Avisa kjem litt seinare enn vanleg i dag, truleg 2 til 3 timar, grunna forseinking hjå distributøren vår. Takk for tålmodet!