• ToppvolleyNorge-elevar ved kommunehuset fredag morgon.

    Bilete 1 av 3 - ToppvolleyNorge-elevar ved kommunehuset fredag morgon.

  • Elevar frå sjette og sjuande trinn på Sand skule. Foto: Nora Bogetvedt Jenssen

    Bilete 2 av 3 - Elevar frå sjette og sjuande trinn på Sand skule. Foto: Nora Bogetvedt Jenssen

  • Her er elevar frå ungdomstrinnet i aksjon.

    Bilete 3 av 3 - Her er elevar frå ungdomstrinnet i aksjon.

Elevar demonstrerer for klimasaka

Om ikkje me? Kven?
Om ikkje nå? Når?
Bruk hodet me har kun ein klode!

av Marta-Brit Lunde

Kjem det frå elevane som i dag demonstrerer for klimaet.

Klimaet kan ikkje venta
– Me skulkar ikkje, me streikar, påpeikar Johannes Helland-Hansen, ein av dei 14 ToppVolley Norge-elevane. Fredag morgon gjekk dei i demonstrasjonstog frå Eide og ned i Gata. Dei engasjerte elevane veit at Sand ikkje er noko stor plass, og at det er vanskeleg å samla mange og folk, men alle kan bidra på sin måte. Denne fredagen er det venta at mange skuleelevar i Norge demonstrerer for klimasaka.
– Dette er viktig for oss. Skulen kan venta, det kan ikkje klimaet. Kvifor skal me studera når det ikkje er noko framtid, spør Jenny Rørtveit Adolfsen.

Ein klode
Aksjonar fremja på Facebook og bloggarar gjorde at elevane bestemte seg for å bli med på dagens demonstrasjon. Dei fortel at fleire klassekameratar valde å ikkje bli med, då dei var redde for å få fråvær.
– Det er irriterande og me får ikkje fram bodskapen, svarer Filip Stanjlovic på spørsmål om kva dei meiner om diskusjonane i media om at elevane brukar skuletida på demonstrasjonar.
– Me viser at me bry oss om kloden me alle lever på, legg han til.
Også elevar frå Sand skule markerte med å gå i demonstrasjonstog på Sand. Dei unge klimaaktivistane frå sjette og sjuande trinn var å sjå og høyra i Gata med sine høglydte opprop og fargerike bannarar, og seinare på føremiddagen dukka også ein stor gruppe frå ungdomsskulen opp.