Dødsannonser


Kjell Nordmark

22.03.2020 Sjå dødsannonse

Ingrid Halvorsen Løland

02.03.2020 Sjå dødsannonse

Halldis Johanne Hoås

18.02.2020 Sjå dødsannonse

Linda Steine Endrerud

12.02.2020 Sjå dødsannonse

Christa Berta Cremer

07.02.2020 Sjå dødsannonse

Frida Toppe Stokka

01.02.2020 Sjå dødsannonse

Tor Hiim

30.01.2020 Sjå dødsannonse

Olav Birger Lien

29.01.2020 Sjå dødsannonse

Halldis Marie Pettersen

15.01.2020 Sjå dødsannonse

Herman Johnsen

12.01.2020 Sjå dødsannonse

Tordis Sandvik

17.12.2019 Sjå dødsannonse

Jens Kristian Dørheim

13.12.2019 Sjå dødsannonse