• Biskop Anne Lise Ådnøy heldt preika i Sand kyrkje i går, då Torborg Fossan Steine, til høgre, blei vigsla til diakon i Suldal.Til venstre prestane i Suldal, Margit Haver og Asbjørn Salthe. Foto: Jostein Skjelstad

  Bilete 1 av 4 - Biskop Anne Lise Ådnøy heldt preika i Sand kyrkje i går, då Torborg Fossan Steine, til høgre, blei vigsla til diakon i Suldal.Til venstre prestane i Suldal, Margit Haver og Asbjørn Salthe. Foto: Jostein Skjelstad

 • Foto: Jostein Skjelstad

  Bilete 2 av 4 - Foto: Jostein Skjelstad

 • Ein glad diakon, Torborg Fossan Steine, etter vigslinga. Foto: Jostein Skjelstad

  Bilete 3 av 4 - Ein glad diakon, Torborg Fossan Steine, etter vigslinga. Foto: Jostein Skjelstad

 • Etter gudstenesta var det kyrkjekaffi, takketalar og helsingar på bedehuset. Her får Torborg Fossan Steine gode ord på vegen vidare av diakonrådgjevar Asbjørn Finnbakk. Foto: Jostein Skjelstad

  Bilete 4 av 4 - Etter gudstenesta var det kyrkjekaffi, takketalar og helsingar på bedehuset. Her får Torborg Fossan Steine gode ord på vegen vidare av diakonrådgjevar Asbjørn Finnbakk. Foto: Jostein Skjelstad

Diakonvigsling og bispebesøk

Det var ei fullsett kyrkje som i går, søndag, fekk med seg den høgtidelege seremonien då Torborg Fossan Steine blei vigsla til diakon av biskop Anne Lise Ådnøy.

av Nora Bogetvedt Jenssen

Den nye Stavanger-biskopen hadde sitt første besøk i Suldal som biskop.

Nykomponert haustsong
– Bygdekvinnelaget på Sand hadde pynta kyrkja så flott til hausttakkefesten og vigslinga, rosar kyrkjeverje Anne Marit Øvstebø. Ho fortel at biskopen hadde Gje oss i dag vårt daglege brød, som tema for preika denne søndagen. Mange deltok under gudstenesta, og Øvstebø trekk fram både prosjekt-koret frå mellomtrinnet på Sand skule og den nye haust-songen, som blei framført for første gong i kyrkja. Den har Ingvar Olimstad skrive teksten til, og Martin Nygård Haug har komponert melodien.