LESARBREV:  Brot  på  kommunen  sin  målbruksplan

Illustrasjonfoto: Colourbox

LESARBREV: Brot på kommunen sin målbruksplan

av Tone Obrestad

Det var interessant å lesa artikkelen om dei nye læringsbretta (ipadane) som alle elevane i Suldal nå bruker. Det er ikkje tvil om at desse kan vera eit godt og spennande hjelpemiddel i undervisninga. Styret i Suldal Mållag ser seg likevel nøydde til å hella litt malurt i begeret her.

Noregs Mållag og Suldal Mållag har lenge vore opptekne av at digitale læremiddel som skal brukast i skulen óg må liggja føre på nynorsk. Per i dag eksisterer det svært få læringsprogram for ipad på nynorsk. Difor var det dessverre inga overrasking for oss då me blei kjende med at ingen av app’ane på læringsbretta til elevane frå 1. til 10. klasse i Suldal er på nynorsk.

Me kjenner og til at mange av lærarane er kritiske til dette.
I staden for å ha is i magen og venta, for ikkje å seia å vera med og leggja press på dei ansvarlege, nemleg Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet i tillegg til læremiddelfirmafirma, har Suldal kommune valt å hiva seg på ein trend, tilsynelatande medvitslaust.
Suldal kommunestyre vedtok 17.06.2014 Målbruksplan for Suldal kommune.

I den står det mellom anna:
• Nynorsk er opplæringsmål i grunnskulen.
• I skular og barnehagar skal ein først og fremst nytta materiell, både skriftleg og munnleg, som er laga på nynorsk.
• Tilsette skal arbeida for at eigna opplærings-materiell på nynorsk ligg føre til alle grupper og innbyggjarar.
• Bruken av informasjonsteknologi i kommunen skal så langt råd er tilpassast den vedtekne målbruksplanen

Bryt kommunen med opne auge sin eigen målbruksplan? Det ser unekteleg slik ut, og Suldal Mållag er svært uroa over det som har skjedd.

For styret i Suldal Mållag,
Tone Obrestad, skrivar