Alle  ballbingar  i  kommunen  er  nå  stengde

Ballbingen på Eide ved Sand skule er ein av fleire bingar som nå er stengde.

Alle ballbingar i kommunen er nå stengde

av Marta-Brit Lunde/Esther Moe

Frå i dag av, måndag, stengjer Suldal kommune alle ballbingane rundt om i grendene. Elevar i grunnskulen i Suldal har fått melding om dette via Transponder, det digitale meldebok-systemet suldalsskulane brukar. Informasjon om stenginga vil også bli hengt opp ved bingane.

Spel på lag mot virus-smitte
Kriseleiinga i Suldal kommune har bestemt tiltaket for å hindra smitte av Korona-viruset. Både Suldal idrettslag og Idrettslaget Sand melder dette på eigne Facebook-sider nå i dag.
Idrettslaget på Suldalsosen melder også at det frå nå av ikkje skal samlast personar frå fleire familiar eller husstandar på banen i Prestavikjo. Barn, ungdom eller vaksne kan altså ikkje møtast for å spela fotball, presiserer laget.
Idrettslaget på Sand melder at enn så lenge, vil stenginga ikkje gjelda kunstgrasbanen, men at ein vil sjå an situasjonen nokre dagar før ein tek ei avgjerd.


Oppdatering måndag ettermiddag, etter at saka først blei publisert:

Leiar Kåre Myklebust presiserer nå måndag ettermiddag at kunstgrasbanen er eit kommunalt anlegg, og at det dermed er kommunen som styrer over denne.
– Vår oppfordring til folk er å følgja råda frå Folkehelseinstituttet og ikkje samlast i grupper for å spela fotball. Klarer me det, kan ein kanskje unngå at også desse banane blir stengde, skriv han i ei melding til avisa.