Jon  Einar  Nøkling:  Tømmermann

Nyutdanna tømrar Jon Einar Nøkling stortrivst med å driva sitt eige firma. 

FRÅ YRKESMESSEAVISA

Jon Einar Nøkling: Tømmermann

20 år gamle Jon Einar Nøkling tok fagbrevet som tømmermann i august i fjor og driv nå enkeltpersonsføretaket Nøkling Byggtjenester.

av Heidi Hjorteland Wigestrand

Heilt frå han var liten har Jon Einar drøymt om å bli tømrar. Å drive for seg sjølv ser han på som berre positivt.

– Då får eg ein meir variert arbeidsdag, for som sjølvstendig må eg ta alt kontorarbeidet sjølv, og det likar eg. Som tilsett blir det til at du berre snikrar, eg tykkjer det er kjekt å ta hand om heile prosessen, forklarer han.
Heilt åleine er han ikkje, for på mange oppdrag arbeider han i tospann med 27 år gamle Johannes Haugsland, ein annan tømrar med enkeltpersonsføretak.
Då Suldalsposten besøkte dei to, var dei i sluttfasen med eit bustadhus på Kolstø.

Å driva for seg sjølv inneber meir arbeid og meir ansvar, men gevinsten er at du tener meir, forklarer dei to. Å vera sin eigen sjef, betyr også at ein kan ta fri når det måtte passa.
Ulempa er at det då heller ikkje er nokon sjef å ringa, når dei lurer på noko. Difor er dei to nøydde å finna ut av alt på eigahand.
Jon Einar set pris på å ha ein makkar som har drive nokre år i faget, for han veit at som nyutdanna har han ennå mykje å lære.

Nøkling blei kåra til årets lærling av Norgeshus-kjeden i mars i år, så læreviljen skortar det tydelegvis ikkje på. Byggfag tok han på Jåttå videregående skole. Årsaka til det er at han hadde lyst til å lufte seg litt, dessutan bur faren også i byen i vekedagane.
– Far som er økonom, har gitt meg gode råd i høve til oppstarten av eige selskap. Han skal også føra rekneskapen for meg, fortel Nøkling.

Han og makker Johannes Haugsland fortel om eit jamt tilsig av jobbar, sjølv om ingen av dei nokon gong har annonsert tenestene sine.
Småoppdrag tek dei kvar for seg, men på større jobbar er dei alltid to. Det er kjekkare og meir sosialt å jobba saman, slår dei fast.