Vinjar  skule  har  fått  ny  rektor

Vinjar skule har fått ny rektor

av Esther Moe

Kristine Bøe Berge er den nye rektoren på Vinjar skule.

Jobben med å få tak i ny rektor etter Åsta Bråtveit, som slutta på Vinjar til jul, har ikkje vore heilt enkel. Fleire utlysingar har ikkje gitt utteljing, og leiinga av skulen er i dag ivaretatt av ei mellombels løysing der ein avdelingsleiar får hjelp frå kommuneadministrasjonen på Sand.
Men nå er det klart at Kristine Bøe Berge, som i dag er rektor på Nesflaten, har takka ja til jobben som rektor på Vinjar skule og startar der 1.august.

Blei først tilboden kombo-stilling
Ho som nå blir rektor på skulen, fekk før jul tilbod om og takka ja til å dela rektorgjerninga mellom skulen på Nesflaten og Suldalsosen, men trekte seg etter kort tid frå dette.
– Det var ein veldig rett beslutning då, og nå er eg glad for å ha fått denne mulegheiten og grip den, takkar Bøe Berge, som nå tar steget frå ei lite oppvekstsenter til Suldals nest største skule.

Trivst med å ha det hektisk
– Det er eit større miljø, heilt nye og andre utfordringa med drift og organisering. Det er spennande, men eg må også få seia at det har vore ei glede å få vera på Nesflaten desse snart to åra. Der har eg hatt ei kjempelæringskurve og veldig godt samarbeid med foreldre og tilsette, takkar Bøe Berge. Ho stadfestar leande at rektor-jobb, studier i praktisk-pedagogisk utdanning og livet i småbarnsfasen gir nok å hengja fingrane i.
– Men eg trivst med å ha det hektisk, og det vil denne livsfasen vera uansett. Hektisk er ikkje negativt, då kjenner eg at eg kan bidra. Sjølvsagt er det utfordringar i ein jobb som dette, men det treng eg, slår ho fast, som gler seg over varm velkomst på Vinjar, der ho i dag er på eit planlagt jobboppdrag.

To andre søkjarar melde seg også til den siste utlysinga; Linda Kolstø og Tor Helge Tjemsland.