Ventar på geolog

Totalt kom det ned mellom 10 og 20 kubikk stein i raset som gjekk mellom Falkali-og Vikatunnelen i natt og som nå stengjer rv13 mellom Nesflaten og Suldalsosen. Foto: Statens vegvesen.

Rasstengt rv 13:

Ventar på geolog

av Esther Moe

Entreprenøren og Statens vegvesen sine folk er på rasstaden nå, men dei vil ikkje ta nokon beslutning om kor vidt riksveg 13 kan opna, før geolog har vore på staden.

Høgt ovanfrå
– Me ser at blokkene er komne høgt oppe frå. Me begynner å rydda vegbanen nå, men det er uansett ikkje aktuelt å opna vegen før geolog har sett på forholda, fortel Peer Einar Klungtveit i vegvesenet, nå rett over klokka 10.

Må bruka helikopter
Geologen kjem med helikopter, men med skodde, er det dårleg flyvêr, og Klungveit veit ikkje når vurderinga vil bli tatt.
Han svarar slik på korleis han vurderer sjansen for at vegen mellom Nesflaten og Suldalsosen vil bli opna i dag.
– Eg håper det.
Suldalsposten følgjer saka.