Vegane er opne igjen

av Esther Moe

Både vegen til Bråtveit og vegen mellom Ørlandsneset og Tengesdal i Hylsfjorden er nå opne igjen for ferdsel. Vegane blei tidlegare i dag stengde grunna anten ras eller stor mengder nedbør. Det melder vegtrafikksentralen.