Vatn  på  frøet

Leiar:

Vatn på frøet

av Esther Moe

Rekruttering  er det store heite ordet for alle som vil Suldal vel. Ordet er ein smule teknisk, men dei fleste som følgjer litt med i bygdenorge og i kommunar som strevar med folketalet, vil ha ei aning om kva det går i.

Det handlar om å få folk til å få lyst til å komma hit og slå seg ned med kunnskapen sin, ferdigheitene sine, utdanninga og erfaringa si. Det handlar om å sikra folketalet, og det handlar om å ha tilgang på den arbeidskrafta som gjer at me består som samfunn, at kommunen kan levera tenestene folk er avhengige av for å leva godt her.

Suldal kommune har dei siste tiåra gått på mange forskjellige friarføter til sine unge utflytta bygdebarn for å tenna lysta på å komma tilbake. Til ein kommune som, utan å skryta, kan påberopa seg mange kvalitetar som bør vera attraktive for unge i etableringsfasen.

Men det som i kommunale møterom heiter rekruttering, er for dei ettertrakta store livsval som nok ikkje er særleg påverka av kva Suldal kommune vedtar og kva ordførar og rådmann ønskjer seg.

Store livsval føregår for dei fleste av oss i ei salig blanding av rasjonelle vurderingar og tilfeldigheiter og magefølelse. Innfall og stemningar avgjer kanskje meir enn det me ofte likar å tenkja på, og alt som er nært oss, har større gjennomslagskraft enn det som er abstrakt og langt vekke.

Når Suldal vekst og Suldal kommune denne påska prøver seg på ei heilt ny kontaktflate med ferierande suldalsungdom, er det all grunn til å berømma både iniativtakarane og suldalsbedriftene som stiller opp til uformell drøs med unge som lar seg freista til eit vorspiel om ei muleg suldalsframtid. Kred skal også medverkande ha for å gjera seg tilgengelege for unge i feriemodus.

Å utfordra bedriftene til å senda sine yngste som ambassadørar, er godt tenkt. Ein god, open samtale der gjenkjenning, spørsmål og  forståing er muleg, er truleg ein mykje betre nøkkel i låsen enn noko slagord eller give aways nokon gong kan bli.

Alle utflytta er nok ein eller annan gong innom tanken på å flytta heim. Å snakka om det,  med nokon som har gjort erfaringa, som veit kva som fungerer og  kva som er utfordringane, er kanskje det beste solskinet og den feitaste næringa  eit slikt frø kan få.