• Bilete 1 av 2 -

  • BG Suldal stod for arbeidet med å få sprengt vekk dei store steinblokkene. Foto: Lars Roar Haaranes.

    Bilete 2 av 2 - BG Suldal stod for arbeidet med å få sprengt vekk dei store steinblokkene. Foto: Lars Roar Haaranes.

Ulladalen open igjen

av Esther Moe

Vegen inn til Ulladalen er i dag opna igjen, etter å ha vore stengt i ei veke av store steinblokker som kom ned sist onsdag.

Kan bli behov for meir arbeid til hausten
– Det er opna og grust på staden, fortel vegsjef i Suldal kommune, Morten Aarhus, som ikkje ser bort frå at det blir meir arbeid på staden til hausten. Etter å ha fått sikra rasstaden i går, kunne BG Suldal i dag sprengja vekk dei store blokkene som sperra vegen inn til dalen der det bur ein familie, og der det også er fleire hytter.
Vegen var sperra om lag ein kilometer inn frå avkøyringa frå fylkesvegen over Gullingen, og blokkene raste ut frå eit gammalt ras ovom vegen.