Klokka  21.12:  Vegen  er  opna  for  fri  ferdsel

Store steinblokker har rast ned i vegbanen. Foto: privat

SISTE:

Klokka 21.12: Vegen er opna for fri ferdsel

av Nora Bogevedt Jenssen

SISTE:Klokka 20.12 blei rv 13, ved Vågane, opna for fri ferdsel. Forbi rasstaden er fartsgrensa sett til 50 km/t.

SISTE: Rv 13, ved Vågane er nå periodevis stengt i inntil 20 minutt av gongen. Vegtrafikk-sentralen forklarer at entreprenør nå forsøker å pigga steinane i stykker. Om det ikkje går må dei bore i steinane og sprengja. Usikkert når vegen blir opna for fri ferdsel.

Klokka 7.10 laurdag morgon blei det meld om ras på rv 13, ved Vågane ikkje langt frå Kilane.

Steinblokker på ti tonn
Tre store steinblokker har losna høgt over vegen og sperrer nå delvis vegbanen. Den største blokka er på rundt ti tonn. Det er nå manuell dirigering på staden, og det er skilta ned til 60 km/t for bilistane. Geolog kjem i løpet av dagen. Ein ventar nå på maskinar til å pigga steinane i stykker og få dei fjerna frå vegen.

Endå eit ras
Klokka 8.30 blei det meld om endå eit ras på rv 13, denne gongen mellom Vikatunellen og Falkalitunellen. Fleire mindre steinar ligg i vegbanen. Der er redusert ferdsel, og ein ventar på entreprenør og rydding.