• 20 porttrett utegjer ein del av Suldal sogelags fotoutstilling.

    Bilete 1 av 3 - 20 porttrett utegjer ein del av Suldal sogelags fotoutstilling.

  • Bilda på årets fotoutstilling er tatt i tidsspennet mellom 1971 og 1974. Her Ola Hatløy med kjerra framforbi forretninga i Gata. Mars 1977.

    Bilete 2 av 3 - Bilda på årets fotoutstilling er tatt i tidsspennet mellom 1971 og 1974. Her Ola Hatløy med kjerra framforbi forretninga i Gata. Mars 1977.

  • Tysdag kom Njål Lunde med si vandreutstilling Noosbol til Suldal.

    Bilete 3 av 3 - Tysdag kom Njål Lunde med si vandreutstilling Noosbol til Suldal.

Ryfylkedagane:

Suldal byr på to utstillingar

Sandbu Olav Karlsen er fotografen bak årets fotoutstilling til Suldal Sogelag, mens sommarutstillinga på Kulturhuset viser Njål Lundes vandreutstilling.

av Marta-Brit Lunde

Under Ryfylkedagane er det opning av to populære sommarutstillingar.

Ny fotoskatt
På veggane i Mimrestova i Gata heng 60 svartkvittbilde. Det er bror Arne Karlsen som har lånt ut bildenegativa til sogelaget, og Terje Bråtveit har gjort utvalet, skrive ut og ramma inn. Som tidlegare år, er det gamle fotoblinkskot som ikkje den gjengse suldøl har sett før, som blir viste fram.

Malar og sjømann
500 bilde har Bråtveit kikka gjennom, før han landa på bilda som heng på veggane.
– Olav var malar, sjømann og dreiv med fotografi. Å ta bilde, starta han med på slutten av 60-talet og heldt fram til han døydde i 1974, berre 40 år gamal. På eine veggen heng 20 portrett av folk frå Sand. Bråtveit fortel at Karlsen hadde eit slags fotostudio heime, men var også kjent for å ta konfirmasjonsbilde eller bilde i private heimar hjå folk.

Olav Karlsen (1934-1974) Foto: Ola Lagarhus

Kvardagen
– Dei er knallgode, og han har nok brukt god film og godt kamera.
Det er ikkje til å unngå å bli fanga av blikket til dei avfotograferte. Eine portrettet er av fotograf Ola Lagarhus, han var mentor, ein slags fagleg rettleiar, for Karlsen.
Forutan portrettbilde, er det også kvar- dagslege bilde frå ulike miljø på Sand. Frå Rallerbekkjen, av gartneriet til Mokleiv, hønsehuset til Sand, Bakkane og frå Gata, reknar han opp. Stort sett alle med bilde av folk, anten det er i jobbsituasjonar eller anna. Bilde er frå eit kort tidsspenn, 1971 til 1974. På opningsdagen på laurdag vil Olav Veka stå for opninga. Han var søskenbarn til Olav.

Noosbol
Det er i regi av Rogaland Fylkeskunstlag at kunstnaren frå Haugesund nå besøkjer Suldal og Kulturhuset. Noos er eit filosofisk omgrep med tydinga fornuft, ånd. Eit fornuftig verdsprinsipp som ordnar elementa i ein harmonisk heilskap, eit kosmos. Og saman med bol, blir dette eit noosbol.

Spennande bol
Lunde inviterer inn i eit leikent, spennande, undrande, drøymande, utanomjordisk og science fiction-aktig bol i utstillingsrommet på Kulturhuset. Lunde fortel at han hentar inspirasjon frå blant anna filosofihistorie, fortid, framtid og mytologi. Fleire av motiva har gått vegen frå skisseblokk, til teikneprogram på datamaskina, så trykk på bjørkefinerplate, og deretter har kunstnaren brukt svipenn på bilda. Uttrykka er reine og stiliserte, gjerne med mange detaljar, men utan menneske. Dei går frå det stille og fredfulle, til det meir ukjende og urovekkande.
Vandreutstillinga inneheld både bilde relieff og ein installasjon.