• Driftsleiar Steinar Hetland fortel og forklarer. Den 65 meter lange vass-sklia ruvar godt i hallen.

  Bilete 1 av 9 - Driftsleiar Steinar Hetland fortel og forklarer. Den 65 meter lange vass-sklia ruvar godt i hallen.

 • Ingenting å seia på utsikta frå terapibassenget

  Bilete 2 av 9 - Ingenting å seia på utsikta frå terapibassenget

 • Utføre er arbeidet med dei tre sandvolleybanene i full gang. Bak Hetland ligg dørene inn til garderobane.

  Bilete 3 av 9 - Utføre er arbeidet med dei tre sandvolleybanene i full gang. Bak Hetland ligg dørene inn til garderobane.

 • Bassengområdet tar form. Omkring fem årsverk er planlagt i hallen, og stillingane blir lyste ut før sommaren.

  Bilete 4 av 9 - Bassengområdet tar form. Omkring fem årsverk er planlagt i hallen, og stillingane blir lyste ut før sommaren.

 • Arild Arnstsen har jobba på mange av dei nye bassenga-bygga rundt om i landet. Her i godt drøs med driftsteknikar Steinar Hetland.

  Bilete 5 av 9 - Arild Arnstsen har jobba på mange av dei nye bassenga-bygga rundt om i landet. Her i godt drøs med driftsteknikar Steinar Hetland.

 • Her skal det bli sal av mat og drikke.

  Bilete 6 av 9 - Her skal det bli sal av mat og drikke.

 • Her skal det komma bord og stolar.

  Bilete 7 av 9 - Her skal det komma bord og stolar.

 • Vatnet frå dei ulike bassenga blir kontinuerleg filtrert gjennom tankane og tilsett kjemikalium.

  Bilete 8 av 9 - Vatnet frå dei ulike bassenga blir kontinuerleg filtrert gjennom tankane og tilsett kjemikalium.

 • Etter påske får me vita meir om tidshorisonten for opninga av badeanlegget.

  Bilete 9 av 9 - Etter påske får me vita meir om tidshorisonten for opninga av badeanlegget.

Suldal Bad tar form

av Nora Bogetvedt Jenssen

Nytilsett driftsteknikar ved Suldal Bad, Steinar Hetland, medgir at Suldal Bad ligg litt etter tidsskjemaet, men håper på at dei skal komma i mål til rett tid. Fredag morgon er det hektisk aktivitet både inne i nybygget og på utsida. Opp mot 20 arbeidarar er for tida i sving med å få alt ferdig.

Lærer bygget å kjenna
Hetland, opphavleg haugesundar, flytta med familien sin til Suldal og til jobb som bil-mekanikar på Norsk Stein. Etter fire år med skruing på Berakvam, dukka sjansen til jobbskifte opp.
– For meg som bur rett over gata frå bassenget, er jo dette heilt ideelt, meiner han og er glad for at han nå får læra bygget å kjenna frå botn av. Sidan januar har han kursa seg og følgt byggjeprosessen.
– Dryp det frå eit røyr, skal eg vita kor det er, nikkar han nøgd og viser gladeleg rundt på byggjeplassen.

Imponerande sklie
Det første ein får auge på inne i hallen, er den store vass-sklia, som svingar seg frå øvste stupeplattforma, tvers over heile bassenget og endar på golvplanet fem meter under og 65 meter frå der den starta.
– Ja, du endar på land, ikkje ute i bassenget, forklarer Hetland og viser kor sklia flatar ut og stoppar rett før vindauga mot Kammen.
Stupeplattformene tre og fem meter over vatnet blei støypte torsdag. Endå ei sklie står på kanten i den djupe enden av bassenget, men her går det rett i vatnet.

Klatrevegg og boblebad
Det er òg funne plass til klatreveggen innafor budsjettrammene. Driftsleiaren peiker på dei digre vindauga mot fjorden og forklarer at klatreveggen i plexi-glas, som blir tre meter høg og to meter brei, skal plasserast der. Veggen skal hella svakt utover, og klarer ein ikkje halda seg fast, blir det fort eit møte med vatnet under.
Ikkje langt frå klatreveggen, er døra til utekulpen. Eit åtte-manns boblebad med vidsyn over fjorden.

Barnekulp med sklie og fontene
Ved den grunne enden av bassenget, ved sidan av den felles badstua, er barnebassenget for dei minste plassert. Det er 40 centimeter djupt, og også her blir det ei lita sklie og ei vass-fontene.
Hetland slår ut med armane og visualiserer korleis terapibassenget blir liggjande heilt i enden, bak store glasvegger med skyvedører, godt skjerma frå bråk og støy.

Ni kilometer med trespilar
Inne i den store hallen er det endå betongen som dominerer. Flisene er ikkje leverte endå, og Hetland er ikkje heilt sikker på korleis dei skal komma til å sjå ut.
– Nei, det er arkitektane sitt bord. Flisevalet har vore ein lang diskusjon, men nå skal alt vera avklart, og flisene i produksjon i Tyskland.
Oppetter dei høge betongveggane jobbar snikkarar frå KV-Bygg Suldal i stillas med å dekkja med svarte spiler av gran. Nærare ni kilometer med spiler går med før dei er ferdige.

Årskort og betalingsmåte
Hetland viser veg bak barnekulpen og ut i foajeen, der det skal vera plass til stolar og bord, litt enkel servering og ei skranke til å ordna med betaling.
Prisane er ikkje spikra heilt endå, men truleg kan ein tenkja seg at til dømes eit årskort for ein vaksen vil komma på 3000 kroner, ein enkeltbillett 120 kroner og 80 kroner for barn.
– Eit årskort for ein familie kjem truleg på 7000 kroner, og legg du inn trekk kvar månad, blir det 600 kroner i månaden for at heile familien kan bada så mykje dei vil. Det er ikkje dyrt, meiner driftsteknikaren.

Ventilasjon og reinsking
Røyr i ulike dimensjonar og store tankar regjerer i underetasjen. Vatnet frå dei ulike bassenga blir kontinuerleg filtrert gjennom tankane og tilsett kjemikalium. Etter å ha gått gjennom sandfilteret i tanken, passerer vatnet uv-stråling, som drep 99 prosent av bakteriane.
– Her er vanvittig mykje krims-krams, seier Arild Arntsen. Ein sogning som har montert røyr i hallen i mange månader nå og som er reisande i basseng-bransjen. Han har montert røyr i mange av landets basseng og meiner bestemt at det blir bygt basseng i Norge som aldri før.
– Skulebassenga er for dyre å drifta, dei står utan vatn, men nye fleirbrukshallar som dette, er i vinden.

Frå sofaen
Siste rom på den guida turen er verkstaden og arbeidsrommet til Hetland.
– Heile anlegget blir datastyrt via mobil eller pc. Tenk, eg kan starta og stoppa bassenget frå sofaen heime.
Driftsleiaren smiler breitt. Han gler seg. For kvar veke som går, er det nærare starten på bassenget.